130 danh tướng tướng lĩnh Việt Nam

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Phần thứ nhất: Danh tướng việt nam trong lịch sử dân tộc

LÝ VĂN BƯU. NGUYỄN CANH CHÂN. TRẦN KHÁNH CHÂN. LƯU NHÂN CHÚ. HOÀNG DIỆU. TRẦN NHẬT DUẬT. ĐẶNG DUNG. VÕ VĂN DŨNG. LÊ VĂN DUYỆT. TRẦN KHÁNH DƯ. TRẦN HƯNG ĐAO. NÙNG TÔNG ĐẢN. LÝ NAM ĐẾ. TRẦN THỦ ĐỘNG. ĐẶNG TIẾN ĐÔNG. TRẦN NGUYÊN HÃN. LÊ ĐẠI HÀNH. ĐINH TIÊN HOÀNG. NGUYỄN HUỆ. LÊ VĂN HƯNG. LÝ THƯỜNG KIỆT- Nhà Quân Sự, Chính Trị Kiệt Xuất. YẾT KIÊU. LÊ LAI. PHẠM CỰ LẠNG. PHẠM NGŨ LÃO. ĐINH LỄ. ĐỊNH LIỆT. ĐÔ ĐỐC LỘC. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ. PHAN ĐÌNH PHÙNG. NGUYỄN TRI PHƯƠNG. NGÔ QUYỀN. ĐẶNG TẤT. HOÀNG HOA THÁM. LÊ THẠCH,. NGUYỄN THIỆN THUẬT. TÔN THẤT THUYẾT. TRẦN QUỐC TOẢN. TRẦN BÌNH TRỌNG. NGUYỄN CÔNG TRỨ. NGUYỄN TRUNG TRỰC. PHẠM TU. VÕ ĐÌNH TÚ. ĐÀO DUY TỪ. NGUYỄN VĂN KHIẾT. DÃ TƯỢNG. TRIỆU VIỆT VƯƠNG. NGUYẾN XÍ. BÙI THỊ XUÂN.

resize_30531

Giá bìa : 350,000đ

Phần thứ hai: Tướng lĩnh Việt nam trong thời đại HCM

Thượng Tướng: NGUYỄN HỮNG AN. Đại Tướng: LÊ ĐỨC ANH. Đồng Chí: PHAN ANH. Thiếu Tướng: PHẠM XUÂN ẨN. Thiếu Tướng: LÊ QUẢNG BA. Thiếu Tướng: TRẦN TỬ BÌNH. Trung Tướng: NGUYỄN BÌNH. Thượng Tướng: HOÀNG CẦM. Trung Tướng: NGUYỄN CHÁNH. Thượng Tướng: NGUYỄN MINH CHÂU. Trung Tướng: VŨ XUÂN CHIÊM. Trung Tướng: ĐOÀN CHƯƠNG. Trung Tướng: NGUYỄN VĂN CỐC. Đô đốc. GIÁP VĂN CƯƠNG. Thiếu Tướng: TRẦN VĂN DANH. Đại Tướng: LÊ VĂN DŨNG. Thiếu Tướng: NGUYỄN THÁI DŨNG. Đại Tướng: VĂN TIẾN DŨNG. Trung Tương: LÊ QUANG ĐẠO. Thiếu Tướng: NGUYỄN THỊ ĐỊNH. Trung Tướng: LU GIANG. Đại Tướng: VÕ NGUYÊN GIÁP. Trung Tướng: LÊ HAI. Trung Tướng:TRẦN QUÝ HAI. Trung Tướng: TRẦN HANH. Thượng Tướng. SONG HÀO. Thượng Tướng: LÊ NGỌC HIỀN. Thượng Tướng: NGUYỄN HUY HIỆU. Trung Tướng: NGUYỄN HÒA. Trung Tướng: PHAN HOAN. Thiếu Tướng: LÊ THIẾT HÙNG. Trung Tướng: CAO VĂN KHÁNH. Trung Tướng: HOÀNG VĂN KHÁNH. Thượng Tướng: NGUYỄN NĂM KHÁNH. Đại Tướng: ĐOÀN KHUÊ. PHÙNG CHÍ KIÊN. Người Chỉ Huy Quân Sự Đầu Tiên Của Đảng. Trung Tướng: PHAM KIỆT. Thượng Tướng: VŨ LĂNG. Thượng Tướng: VŨ LẬP. Trung Tướng ĐÀO TRỌNG LỊCH. Trung Tướng: VŨ NAM LONG. Thượng Tướng: ĐÀO ĐÌNH LUYỆN. Thiếu Tướng: DŨNG MÃ. Trung Tướng LÊ HIẾN MAI. Đại Tướng: CHU HUY MÂN. Thượng Tướng: PHẠM NGỌC MẬU. Thiếu Tướng: TRẦN ĐẠI NGHĨA. Trung Tướng: ĐÀM VĂN NGỤY. Trung Tướng: ĐỒNG SĨ NGUYÊN. Thiếu Tướng: VŨ NGỌC NHẠ. Thượng Tướng: LÊ KHẢ PHIÊU. Thượng Tướng BÙI PHÙNG. Thường Tướng: TRẦN VĂN QUANG. Đại Tướng: NGUYỄN QUYẾT. Trung Tướng: TRẦN QUYẾT. Thiếu Tướng: HOÀNG SÂM. Thiếu Tướng. NGUYÊN SƠN. Thượng Tường: PHÙNG THẾ TÀI. Đại Tướng: LÊ TRỌNG TẤN. Thượng Tướng: CHU VĂN TẤN. Đại Tướng : HOÀNG VĂN THÁI. Đại Tướng: NGUYỄN CHÍ THANH. Đại Tướng: PHÙNG QUANG THANH. Thượng Tướng: HOÀNG MINH THẢO. Thượng Tướng. ĐINH ĐỨC THIỆN. Trung Tướng: ĐẶNG QUẬN THỤY. Trung Tướng: KHUẤT DUY TIẾN. Đại Tướng: PHẠM VĂN TRÀ. Trung Tướng: LÊ VĂN TRI. Thượng Tướng: ĐÀM QUANG TRUNG. Thượng Tướng: TRẦN NAM TRUNG. Trung Tướng: PHẠM TUÂN. Thiếu Tướng: PHẠM TRỌNG TUỆ. Trung Tướng: DOÃN TUẾ. Trung Tướng: NGUYỄN VĂN VỊNH. Trung Tướng: VƯƠNG THỮA VŨ

Phần thứ ba: Giai thoại về tướng lĩnh Việt Nam