finish viên rửa chén alio December 2013

>> nhập khẩu bột rửa bát finish calgonit
>> muối viên rửa bát somat chén

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH – CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

Đảng và Hồ Chí Minh – Cuộc song hành lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người là…

HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG VÀ BÍ THƯ CHI BỘ 2012

Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCHTW Đảng nêu rõ, Đảng ta phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công…

đ䢣ng_64800

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

  Giá bìa : 325,000đ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG cuốn sách bộ…

K䣸_NĂNG_LÃNH_Đ䢠O_XÃ_PHƯ䣜NG_63628

KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THI TRẤN

    Giá bìa : 325,000đ     KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THI TRẤN

van_de_cong_tac_dang_40990

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG 2012

Sách gồm những nội dung sau: Phần I: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.     Giá bài : 310,000đ   Phần II: Hướng dẫn thực hiện các quy định…

đoàn_67698

KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

    Giá bìa : 325,000đ   KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

UNG_XU_17792

NÂNG CAO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NÂNG CAO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ  CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN…

UNG_XU_92319

VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ

 VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ   Trong những năm gần đây, vấn đề văn hóa nói chung và văn hóa công sở nói…

TA1_34039

HƯỚNG DẪN VỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH VÀ CÁCH DÙNG CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH

Trong các cuộc giao dịch thương mại quốc tế và trong các cuộc họp đa quốc gia ngày nay, tiếng Anh dần dần đã trở thành ngôn ngữ được lựa…

TA_32445

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP VIẾT NHỮNG MẪU THƯ VÀ THUẬT NGỮ KINH DOANH CẦN THIẾT CHO NHÂN VIÊN – GIÁM ĐỐC

Trong các cuộc giao dịch thương mại quốc tế và trong các cuộc họp đa quốc gia ngày nay, tiếng Anh dần dần đã trở thành ngôn ngữ được lựa…

dang_41902

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Công tác dân vận là chiến lược và đường lối cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng công tác này: “…Việc dân vận…

đoàn_67698

KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

    Giá bìa : 325,000đ   Kỹ năng thực hiện các sự kiện quan trọng trong tổ chức công đoàn Sách mới nhất

Image1604_66132

MIỀN NAM 21 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ( HỒ SƠ VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM)

Giá bìa : 325,000đ Cuốn sách gồm ba phần chính sau: Phần thứ nhất. Một số đánh giá, nhận xét của bạn bè quốc tế về cách mạng giải phóng…

hcm_260881

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG TÁC PHẨM MANG TÍNH LỊCH SỬ ( BỘ 2 TẬP)

  Giá bìa : 650,000đ Bộ sách gồm 2 cuốn:      Cuốn 1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Phần thứ nhất: Cuộc đời hoạt…

Image1527_47560

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN

CẨM NANG CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN 2012 – HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X”     Giá bìa : 325,000đ Nội dung cuốn sách gồm…

nghiep-vu-bao-lanh-ngan-hang0000

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH VÀ 500 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÀNH NGÂN HÀNG & CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Ngày 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành  Thông tư số 28/2012/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ…

bai_ca(1)_87359

BÀI CA KHÔNG QUÊN – NHỮNG TIỂU ĐOÀN KHIẾN QUÂN THÙ KHIẾP VÍA

Hơn 60 năm chiến đấu và xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ta Quân đội Nhân dân Việt nam đã phấn đấu liên tục, không…

bsdt_65596

GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết…

dao_duc_hcm_32706

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY VÀ ĐỜI SAU THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng Sản Việt Nam quan niệm đạo đức là nền tảng và sức mạnh của người cách…

Image1562_59933

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp

 60 năm đã đi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi mãi là một bản anh hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết…