finish viên rửa chén alio January 2014

>> nhập khẩu bột rửa bát finish calgonit
>> muối viên rửa bát somat chén

ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

Trong những năm vừa qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về quy mô, mạng lưới phát triển giáo dục, về công tác…

GIÚP HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

GIÚP HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO     Giá bìa : 325,000đ   Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại…

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC, ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC SINH, CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC DÀNH CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC

  Giá bìa : 299,000đ   Nội dung cuốn sách được trình bày gồm 4 phần như sau: Phần I: Tổng quan về giáo dục Trung học cơ sở Phần…

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013. Vừa qua, Chính phủ ,Bộ Giao Dục…

552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục là hai vấn đề then chốt trong quá trình thực hiện đổi mới căn…

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Các nhà quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường học và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục đào tạo trong quá trình ra quyết định, tổ…

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

 HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC…

BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

“BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC”. Giá bìa : 335,000đ Nội dung cuốn sách bao gồm những…

CẨM NANG KINH NGHIỆM KINH DOANH VÀ HÀNH TRÌNH CỦA CÁC DOANH NHÂN TRÊN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và từng bước hội nhập nền kinh tế thế giới. Với mục tiêu phát…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ VỮNG CƠ NGHIỆP, CHIẾN LƯỢC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÀM PHÁN ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH

    Giá bìa : 325,000đ   LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ VỮNG CƠ NGHIỆP, CHIẾN LƯỢC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÀM PHÁN ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH

550 TÌNH HUỐNG HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2013

Công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ luôn là một trong những chủ trương, chính sách kinh tế – xã hội lớn của Đảng…

LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI – CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

    Giá bìa : 325,000đ   Ngày 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Luật được ban hành theo hướng hợp tác…

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2013

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc điều hành, quản lý nhà nước đang…

HỆ THỐNG TOÀN VĂN CÁC LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XIII

    Giá bìa : 325,000đ   HỆ THỐNG TOÀN VĂN CÁC LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XIII Công ty…

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Để…

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2013

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2013 Ngày 20/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp và có hiệu lực…

LUẬT LUẬT SƯ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 Luật Luật sư đã được thi hành 5 năm. Tuy nhiên, thực tế cũng bộc lộ thời gian qua số lượng luật sư nước ta phát triển khá nhanh, nhưng…

LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH – HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG MỌI LĨNH VỰC

  Giá bìa : 330,000đ   Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dungsau: Phần thứ nhất : Luật xử phạt vi phạm hành chính ( luật số ……

SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP

SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP Để cung cấp nguồn tiếp cận thông tin pháp lý quan trọng mà các Thẩm phán…