Vien rua bat alio moi-228x228

Bán Viên rửa bát Alio loại 100 tabs

Bán Viên rửa bát Alio loại 100 tabs dùng cho máy rửa bát Gia đình

Chú ý: Nhằm hỗ trợ các bà nội trợ kể từ 20/10/ 2013 khi mua 2 hộp viên rửa bát Alio loại 100 tabs Khách hàng sẽ được tặng 1 hộp muối somat hoặc 1 chai nước làm bóng Somat trị giá 180k Continue reading

luat viec lam, bo luat lao dong, luat cong doan

LUẬT VIỆC LÀM – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT CÔNG ĐOÀN ÁP DỤNG NĂM 2014

Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, trong đó có chế định tiền lương vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Continue reading

bo-luat-lao-dong-luat-viec-lam-2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT VIỆC LÀM 2014

Ngày 16-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật việc làm số 38/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 1-1-2015). Luật việc làm gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật về việc làm điều chỉnh mọi người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Continue reading

bo luat lao dong

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Continue reading

bo luat lao dong song ngu

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH – VIỆT 2014 MỚI NHẤT

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Continue reading

huong dan soan thao van ban

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014 – 2015

Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, việc soạn thảo văn bản và xử lý văn bản là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng là công việc không ít khó khăn. Để có tài liệu phục vụ lãnh đạo, cán bộ viên chức ngành giáo dục tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xuất bản cuốn sách: HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014 – 2015. Continue reading

che do kt thue

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ 2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & 100 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THUẾ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1544/QĐ-BTC ngày 07-07-2014 Về việc áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa cho Tổng cục Thuế và các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung, thời gian áp dụng thí điểm trong năm tài chính 2014. Thời gian qua Chính phủ và các bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về thuế như: QĐ 1013/QĐ-TCT ngày 09-07-2014 Về việc ban hành chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành thuế; QĐ 1474/QĐ-BTC ngày 25-6-2014 ban hành quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất về Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân….. che do kt thue Giá bìa : 350,000đ Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ 2014 – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & 100 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THUẾ”. Cuốn sách gồm các phần sau đây: Phần thứ nhất. Chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế Phần thứ hai. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ tư. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn, thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Phần thứ sáu. 100 câu hỏi đáp về quản lý thuế . Câu hỏi đáp về khai thuế GTGT • Câu hỏi đáp Khai thuế theo phương pháp khoán • Câu hỏi đáp liên quan đến khai thuế sử dụng đất • Câu hỏi đáp liên quan đến khai thuế bảo vệ môi trường • Câu hỏi đáp liên quan đến xoá nợ, cưỡng chế thu thuế • Câu hỏi đáp liên quan đến xử lý vi phạm, xử lý bù trừ các khoản thuế • Câu hỏi đáp liên quan đến thanh toán tiền thuế, gia hạn nộp thuế, nợ thuế, nộp dần tiền thuế, kiểm tra thuế • Câu hỏi đáp liên quan đến hoàn thuế Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn Ngày 27/03/2014, Tổng Cục thuế đã ban hành Quyết định 329/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế.Quy trình quản lý đăng ký thuế theo Quyết định này có một số điểm mới so với quy trình bị thay thế như sau: Về thủ tục cấp MST/MSDN: Quyết định đã bổ sung thêm trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà chưa có mã số thuế. Theo đó, người nộp thuế thực hiện nhập thông tin trên tờ khai thuế vào ứng dụng quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp online (gọi tắt là “PNN online”). Công việc kiểm tra, trả và nhận kết quả đăng ký thuế được thực hiện trên ứng dụng PNN online. Về khôi phục trạng thái mã số thuế: Quyết định đã quy định cụ thể hơn về trường hợp khôi phục trạng thái mã số thuế. Việc khôi phục trạng thái mã số thuế được áp dụng đối với mã số thuế của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động và trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế. chinh sach thue moi 2014 Giá bìa : 350,000đ Về đăng ký và khôi phục tạm nghỉ kinh doanh: Quy định mới trong Quyết định này yêu cầu doanh nghiệp khi tạm nghỉ kinh doanh phải tiến hành đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế. Hết thời hạn tạm nghỉ kinh doanh theo đề nghị của người nộp thuế, hệ thống đăng ký thuế sẽ tự động chuyển trạng thái tạm nghỉ sang trạng thái đang hoạt động Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật sứa đổi và bổ sung Thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế giá trị gia tăng. Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuê nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách: CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014, LUẬT QUẢN LÝ THU Ế , H Ệ THỐNG BIỂU MẪU KÊ KHAI & QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Phần thứ nhất : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi Phần thứ hai: Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung Phần thứ ba : Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi Phần thứ tư : Luật quản lý thuế Phần thứ năm: Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế

so tay tra cuu chinh sach thue

SỔ TAY TRA CỨU CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH NĂM 2014

Thuế là công cụ phân bổ trực tiếp, gián tiếp các nguồn tài chính trong xã hội để định hướng sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mỗi một loại thuế mà nhà nước ban hành đều nhằm vào mục đích là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, có khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Continue reading