BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial
“BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HIỆU QUẢ VÀ VẬN DỤNG ĐẮC NHÂN TÂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC”.
giao_duc_65547
Giá bìa : 335,000đ
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
 
Phần I. Những vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục – đào tạo
 
Phần II. Bí quyết quản lý hiệu quả trường học
 
Phần III. Đắc nhân tâm – cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người
 
Phần IV. Một số vấn đề tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dục

MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI THÊM CUỐN SÁCH bộ luật lao động 2014 được xuất bản mới nhất