CẨM NANG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam.Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực nói trên được ban hành như: Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hiệu lực áp dụng từ 1/1/2012; Quyết định 2093/QĐ-

lâm_nghi䣇p_184331

 

Giá bìa : 325,000đ

 

TTg ngày 23/11/2011 Về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế; Nghị quyết 17/2011/QH13 NGÀY 22/11/2011 Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015); Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15/11/2011 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaị Nhằm kịp thời tuyên truyền chính sách mới về quản lý đất đai, Nhà Xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở – QUY HOẠCH – KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT & LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2012 – 2020.

Nội dung cuốn sách biểu thuế xnk 2014 bao gồm những nội dung sau:

Phần Ị Hỏi đáp về chức năng nhiệm vụ của cán bộ địa chính các cấp

Phần IỊ Tuyển tập những câu hỏi đáp trong lĩnh vực đất đai, nhà ở năm 2011

Phần IIỊ Hệ thống các mẫu văn bản dành cho cán bộ địa chính

Phần IV.  Hỏi đáp pháp luật về công tác xử lý và cưỡng chế trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Phần V. Các quy định pháp luật mới nhất trong công tác quản lý đất đai, nhà ở

Phần VỊ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản mới hướng dẫn thi hành về đất đai, nhà ở

Sch cĩ độ dy 500 trang .GI PHT HNH 325.000/Đ1 cuốn