CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 2014 – LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

 

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP
( Đã được sửa đổi, bổ sung )
chính-sách-ưu-đãi-phát-triển-doanh-nghiệp-năm-2014

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp.

Phần thứ hai: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần thứ ba: Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp.

Phần thứ tư: Quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp.

Phần thứ năm: Quy định mới về quản lý tài chinh doanh nghiệp.

Phần thứ sáu: Chính sách ưu đãi lãi xuất bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh.

Phần thứ bảy: Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Phần thứ tám: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp