GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Nhằm giúp những người đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nắm vững những qua định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, quan lý doanh nghiệp. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:
GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN

so-tay-giam-doc-doanh-nghiep

 

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

Phần 1: CHỈ DẪN VỀ CÁC MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, THUẾ, LAO ĐỘNG.
Mục 1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Mục 2. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội & đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Mục 3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Phần 2: CHỈ DẪN MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
Mục 1. Chỉ dẫn về chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng.
Mục 2. Chỉ dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Mục 3. Chỉ dẫn về việc sử dụng vốn, đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp.
Mục 4. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Phần 3: CHỈ DẪN VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT.
Mục 1. Chỉ dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp.
Mục 2. Chỉ dẫn về việc hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Mục 3. Chỉ dẫn về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Phần 4: CHỈ DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.
Mục 1. Chỉ dẫn về việc nâng bậc lương.
Mục 2. Chỉ dẫn về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Mục 3. Chỉ dẫn về thực hiện mức lương tối thiểu vùng.
Mục 4. Chỉ dẫn về việc quản lý, sử dụng lao động.
Mục 5. Chỉ dẫn về tranh chấp lao động, đình công.
Mục 6. Chỉ dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.
Mục 7. Chỉ dẫn về xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 350.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)