GIÚP HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

GIÚP HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO
hieu_truong_112338

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước.

Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay cũng như phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Và đặc biệt là người Hiệu trưởng phải đổi mới vai trò lãnh đạo và quản lý nhà trường, đây là một trong những yếu tố mang tính đột phá và quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vấn đề này cần cụ thể qua phương pháp công tác của Hiệu trưởng từ xây dựng kế hoạch trong năm học; quản lý hoạt động dạy và học; quản lý giáo dục ngoài giờ; quản lý phát triển đội ngũ giáo viên

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý của hiệu trưởng

Phần II. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý trong hệ thống giáo dục việt nam

Phần III. Giải đáp các tình huống về điều lệ tổ chức và hoạt động của trường học

Phần IV. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học

Phần V. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn đánh công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Phần VI. Giải đáp các tình huống về chuẩn hiệu trưởng và lãnh đạo trường học

Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại giáo viên

Nội dung cuốn sách được tổng hợp 550 tình huống thường gặp trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động trường học. Đây là một tài liệu thực sự cần thiết cho các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2012.