HƯỚNG DẪN CÔNG KHAI, KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIẾP KHÁCH QUÀ TẶNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

HƯỚNG DẪN CÔNG KHAI, KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIẾP KHÁCH QUÀ TẶNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

5095752428740

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Nội dung cuốn sách gồm có:

Phần I: Hỏi đáp về công khai, kê khai, giải trình, xác minh và xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Phần II: Hướng dẫn mới nhất về minh bạch tài sản, thu nhập, tiếp khách, quà tặng và công tác phí.

Phần III: Tăng cường công tác thực hành kiết kiệm và chống lãng phí.

Phần IV: Hướng dẫn mới nhất về phòng, chống tham nhũng.

Phần V: Trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức và viên chức trong lĩnh vực thực hành tiết kiệt, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Sách in trên khổ 19×27 cm, dày gần 500 trang. Phát hành tháng 8/2013. Giá bìa phát hành là: 325.000 đồng.