HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013.

Vừa qua, Chính phủ ,Bộ Giao Dục và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán như :NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2013/NĐ-CP NGÀY 09-01-2013 CỦA CHÍNH PHỦ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dụcNGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2013/NĐ-CP NGÀY 23-02-2013 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế –

KE_TOAN_1_76476

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

xã hội đặc biệt khó khăn. THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10-1-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BTC NGÀY 05-02-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/QĐ-BTC NGÀY 10-01-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành quy trình thanh tra các quỹ Tài chính ngoài NSNN. THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 30-01-2013 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .

 

Nhằm hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán trong trường học đối với ngành giáo dục – đào tạo, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục & Quy chế thi tốt nghiệp2013

Phần thứ hai. Quy định mới về công tác quản lý kế toán, kiểm toán trong các cơ sở giáo dục, trường học

Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách

Phần thứ tư. Chế độ công tác phí, sử dụng phương tiện đi lại áp dụng trong các cơ sở giáo dục, trường học

Phần thứ năm. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản áp dụng trong các cơ sở giáo dục, trường học

Phần thứ sáu. quy định về chính sách hỗ trợ học sinh, chi phí học tập và trao, nhận học bổng trong trường học

Phần thứ bảy. Chính sách mới về phụ cấp, trợ cấp trong trường học

Phần thứ tám. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 325,000đ/1 cuốn