HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Với mục đích tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thuế, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

“HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ”.

THUE_HOAN_CHINH_72422

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và Luật doanh nghiệp;

Phần II. Quy định mới nhất về thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng;

Phần III. Hướng dẫn mới về thực hiện kê khai thuế (hiệu lực thi hành ngày 20-12-2013);

Phần IV. Tra cứu một số tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần V. Tra cứu một số tình huống về thuế giá trị gia tăng;

Phần VI. Tra cứu một số tình huống về thuế thu nhập cá nhân;

Phần VII. Tra cứu một số tình huống về thuế xuất nhập khẩu;

Phần VIII. Tra cứu một số tình huống về thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phần IX. Tra cứu một số tình huống về về quy chế giám sát và thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp;

Phần X. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành pháp luật về thuế.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014.