KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG DÀNH CHO ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Trong hoạt động của các văn phòng cấp ủy, việc soạn thảo văn bản và xử lý văn bản là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhưng cũng là công việc không ít khó khăn. Để có tài liệu phục vụ các cấp ủy đảng, các chi bộ, lãnh đạo cấp ủy và các đảng viên tìm hiểu về vấn đề này, nhà XB Lao Động – Xã Hội xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CẤP ỦY – KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN & CÁC MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG DÀNH CHO ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

KY-THUAT-SOAN-THAO-VAN-BAN-DANH-CHO-DANG-2014-300x425

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế, các mẫu văn bản theo các quy định, hướng dẫn của Đảng.mới nhất…. nhằm giúp các đảng viên, đồng chí lãnh đạo đảng, văn phòng cấp ủy.. trong các tổ chức đảng các cấp thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các mẫu soạn thảo tại cơ quan tổ chức mình…

Nôi dung cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong các cấp ủy đảng;

Phần thứ hai. Mẫu phát biểu, diễn văn khai mạc, bế mạc, các ngày lễ lớn, các đại hội;

Phần thứ ba. Mẫu thư chúc mừng, cám ơn, chia buồn;

Phần thứ tư. Mẫu văn bản đánh giá chất lượng rèn luyện, khen thưởng đảng viên;

Phần thứ năm. Các mẫu văn bản mới nhất về nghiệp vụ công tác đảng.

Sách có độ dày 432 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn