LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI – CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

htx_9266

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Ngày 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Luật được ban hành theo hướng hợp tác xã có quyền cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm ra thị trường, nhưng phải bảo đảm hoàn thành cam kết nghĩa vụ đối với thành viên… Khoản 3 và 4 Điều 8 đã được Quốc hội thông qua quy định về quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nêu rõ: “Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên; Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên. Điều 58 của Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua quy định rõ: Liên minh hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở Trung ương; liên minh hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều lệ liên minh hợp tác xã Việt Nam được đại hội liên minh hợp tác xã Việt Nam thông qua và do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều lệ liên minh hợp tác xã cấp tỉnh được đại hội liên minh hợp tác xã cấp tỉnh thông qua và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Để quý cơ quan đơn vị hợp tác xã có được các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hợp tác xã. NXB LAO ĐỘNG cho xuất bản cuốn sách:

“Luật Hợp tác xã sửa đổi – Chính sách ưu đãi phát triển hợp tác xã & những quyền lợi – nghĩa vụ của xã viên 2013″

Nội dung cuốn sách bao gồm :

PHẦN THỨ NHẤT : LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI

PHẦN THỨ HAI. QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

PHẦN THỨ BA. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG HỢP TÁC XÃ

PHẦN THỨ TƯ. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỢP TÁC XÃ

SÁCH CÓ ĐỘ DÀY 464 TRANG. GIÁ PHÁT HÀNH 325.000 Đ/CUỐN