LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Để tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bên cạnh việc đề ra các chính sách chủ trương nhằm ổn định, phát triển kinh tế – xã hội thì công tác tiếp công dân ở các trụ sở cũng rất quan trọng. Bởi lẽ đây là công tác trực tiếp trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, ngày26/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Khóa III, Quốc hội đã thông qua Luật tiếp công dân Luật số 42/2013/QH13. Luật quy định rõ trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. Theo đó, những quy định của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

 

tiepda_35371

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Để giúp công dân, cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ sở cập nhật những quy định mới nhất của Nhà nước về công tác tiếp dân; quy trình tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề cư trú, hộ tịch, sở hữu tài sản, thừa kế, đất đai…; Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
“LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CÁC CƠ QUAN
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật tiếp công dân & Luật hòa giải cơ sở;
Phần thứ hai. Quy định mới nhất về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ ba.Chế độ báo cáo, thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
Phần thứ tư. Tăng cường công tác tiếp công dân, trợ giúp pháp lý trong việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Phần thứ năm. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ làm công tác tiếp dân các cấp;
Phần thứ sáu. Giải đáp pháp lý các tình huống về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;
Phần thứ bảy. Giải đáp các vướng mắc của công dân về cư trú, hộ tịch
Phần thứ tám. Giải đáp các vướng mắc dân sự về phân chia tài sản, thừa kế
Phần thứ chín. Giải đáp các vướng mắc về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, bồi thường thiệt hại dân sự
Phần thứ mười. Giải đáp các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất, quy hoạch, tái định cư
Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn