NGHỆ THUẬT GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG GIAO TIẾP & HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP TRONG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

“NGHỆ THUẬT GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG GIAO TIẾP

& HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP
TRONG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP”
Cuốn sách gồm có các phần sau:

gd_42476

 

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Phần thứ nhất. Nghệ thuật giải quyết các vấn đềtrong giao tiếp;
Phần thứ hai. Những kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh;
Phần thứ ba. Kỹ năng xử lý những khó khăn thường gặp trong kinh doanh;
Phần thứ tư. Bí quyết tạo dựng và duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh;
Phần thứ năm. Xử lý các tình huống về chế độ quản lý tài chính trong doanh nghiệp;
Phần thứ sáu. Xử lý những khó khăn thường gặp trong sản xuất, thương mại;
Phần thứ bảy. Xử lý các tình huống về vấn đề sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ;
Phần thứ tám. Xử lý các tình huống về điều tiết, thẩm định, hiệp thương giá và định giá;
Phần thứ chín. Xử lý các tình huống về quảng cáo;
Phần thứ mười. Xử lý các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân;
Phần thứ mười một. Các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn và phát triển kinh doanh.
Sách dày 432 trang, khổ 20×28, Giá bìa 350.000đ/cuốn