HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013 Cán bộ, công chức, viên chức luôn được sự quan tâm của Nhà nước và xã…

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Vừa qua Bộ tài chính đã cho ban hành Thông tư 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 28/06/2013…

BIA_DU_TOAN_NGAN_SACH_NN_51311

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Vừa qua Bộ tài chính đã cho ban hành Thông tư 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 28/06/2013…

19962006620131111213217VN.48_36461

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014

Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà nước của quốc gia đó là Mục lục Ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục…

tieu-chuan-thiet-ke-ket-cau-be-tong-cot-thep

Sách tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình mới nhất năm 2014

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3560/QĐ-BKHCN NGÀY 27-12-2012 CỦA BỘ…

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ tiếng anh tiếng việt của bộ tài chính

biểu thuế xnk song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt

biểu thuế xnk song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt cuốn sách biểu thuế xnk song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt do nhà xuất bản lao động xã hội…

từ điển cây thuốc việt nam 2014

sách từ điển cây thuốc việt nam bộ 2 tập

sách từ điển cây thuốc việt nam bộ 2 tập cuốn sách sách từ điển cây thuốc việt nam bộ 2 tập được giáo sư tiến sỹ VÕ VĂN CHI…

bieu thue xuat nhap khau

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2014 sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014…

bộ-luật-lao-động-tiếng-nhật-bản-hàn-quốc-tiếng-anh-trung-quốc-2014 (2)

BộSách luật lao động tiếng nhật hàn anh trung mới nhất năm 2014

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do…