sách chế độ kến toán doanh nghiệp năm 2015 TT 200/2014/TT-BTC

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

sách chế độ kến toán doanh nghiệp năm 2015

sách chế độ kến toán doanh nghiệp TT 200/2015/TT-BTC

sách chế độ kến toán doanh nghiệp năm 2015 TT 200/2014/TT-BTC mới nhất do nhà xuất bản lao động phát hành

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán -sách chế độ kến toán doanh nghiệp 2015 TT 200/2015/TT-BTC

– Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

– Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

sach-che-do-ken-toan-doanh-nghiep-nam-2015-tt-2002015tt-btc

sách chế độ kến toán doanh nghiệp năm 2015

Giá bán: 580.000 đồng

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán – sách chế độ kến toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

– Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

– Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

– Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán

– Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất năm 2015 đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể để bạn đọc dễ dàng theo dõi.

mục lục sách chế độ kến toán doanh nghiệp năm 2015 TT 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HÝỚNG DẪN CHẾ ÐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

TÀI KHOẢN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

sách chế độ kến toán doanh nghiệp 2015 TT 200/2014/TT-BTC Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư số 201/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

II. ĐANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

III. NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

B. HÝỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM

C. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

D. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LÝU CHUYỂN TIỀN TỆ

E. PHÝÕNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IV. PHÝÕNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. QUY ĐỊNH CHUNG

II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

III. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

VI. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHẦN THỨ TÝ: CHẾ ÐỘ SÕ ÐỒ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHÚNG

II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN

IV. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

Viên rửa chén chuyên dụng thế hệ mới Finish Quantum

Mới đây nhất, Finish tung ra dòng sản phẩm rửa chén thế hệ mới Finish Quantum chất lượng với bao bì cực thu hút giá thành không đổi, sản phẩm dùng cho tất cả các loại máy rửa chén nhập khẩu.

Viên rửa chén finish được sản xuất với công nghệ hoàn toàn mới, tính năng tẩy rửa mạnh hơn, sạch hơn.
finish quantum

finish quantum

Đặc biệt viên rửa chén finish mới an toàn cho mỗi gia đình, với viên rửa chén finish này chén đũa gia đình bạn luôn sạch hơn, thơm hơn và sáng bóng

finish quantum

Giá bán: 790.000 đồng/hộp 90 viên

Khi rửa với máy rửa chén, máy tính bảng chén Hoàn thành cung cấp món ăn mạnh mẽ và làm sạch kính trong các điều kiện khắc nghiệt.

Các máy tính bảng máy rửa chén phù hợp sẽ được sử dụng trong hầu hết các nhiệm vụ rửa chén đĩa có liên quan đến một máy giặt món ăn.

Khi rửa với máy rửa chén cho các món ăn sạch sẽ và kính bạn có thể tăng cường rửa chén bằng cách sử dụng máy tính bảng Kết thúc kết hợp với máy rửa chén máy rửa chén Hoàn Rinse Aid và Finish Máy rửa chén Cleaner

Thành phần viên rửa chén finish quantum:

> 30% Phốt, 5-15% Oxygen-Based tẩy trắng đại lý, <5% Non-ion hoạt động bề mặt, <5% phosphonate, <5% Polycarboxylates, Enzymes (Protease, Amylase), Hương (Limonene)Dị ứng Advice: cho chất gây dị ứng, thấy thành phần in đậm