HƯỚNG DẪN bột rửa bát alio muối

>> viên bột rửa bát finish calgonit đức
huong dan nghiep vu thue

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ NĂM 2014

NỘI DUNG CHÍNH Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau: Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ HIỆN NAY. Phần…

nghiep-vu-dau-thau-va-dinh-muc-chi-tieu-2014-110x150-175x220
luat bao hiem xa hoi
huong dan chi tiet luat dau thau

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU 2014 – PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU

Ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật…

huong dan chi tiet thi hah luat tiep cong dan
luat dat dai nha o nam 2014

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở 2014

Tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XIII, Luật đất đai đã được thông qua. Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc…

huong dan thi hanh luat dat dai 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: Giá bìa :…

luat dat dai luat nha o
huong dan soan thao van ban

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO DIỄN VĂN VÀ TUYỂN CHON CÁC MẪU DIỄN VĂN MỚI NHẤT DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO DIỄN VĂN VÀ TUYỂN CHON CÁC MẪU DIỄN VĂN MỚI NHẤT DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP     Giá bìa : 335,000đ…

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2014

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2014 Để kịp thời…

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Các nhà quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường học và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục đào tạo trong quá trình ra quyết định, tổ…