TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN & HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ NĂM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Khám chữa bệnh là  lĩnh vực vô cùng quan trọng, là mối quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thống nhất sự quản lý của nhà nước về khám chữa bệnh, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh những hoạt động trong lĩnh vực này như: QĐ 4858/QĐ-BYT ngày 03-12-2013 Về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí  đánh giá chất lượng bệnh viện; NĐ 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-

y_te_62598

 

 

Giá bìa : 335,000đ

2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; TT 35/2013/TT-BYT ngày 30-10-2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; TT34/2013/TT-BYT ngày 28-10-2013 Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; TT 19/2013/TT-BYT ngày 12-7-2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện….

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về lĩnh vực khám chữa bệnh, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách: “TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN & HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ NĂM 2014”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh

Phần thứ hai. Hướng dẫn phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Phần thứ ba. Tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khám chữa bệnh

Phần thứ tư. Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, về nhân viên y tế, người hành nghề khám  chữa bệnh

Phần thứ năm. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật  khám chữa bệnh

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

sách có độ dày 440 trang.Gia phát hành là 335,000 đ/ 1 cuốn