TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, ĐIỀU LỆ, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN, KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN 2013

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

ĐIỀU LỆ, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN

KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN 2013

thanh_bien_18209

 

 

Giá bìa : 330,000đ

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2007 – 2012; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017;sửa đổi Điều lệ Đoàn, bầu BCH Trung ương Đoàn khóa X.

Để giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như các đồng chí đoàn viên, thanh niên cả nước tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và tìm hiểu các hướng dẫn công tác 2013, kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ Đoàn. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu cuốn sách:

TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

ĐIỀU LỆ, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN

KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN 2013

Nội dung sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất:Điều lệ Đoàn TNCS HỔ CHÍ MINH khóa X (Đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012)

Phần thứ hai:Tuyển tập các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012-2017): Diễn văn khai mạc; phát biểu của đồng chí Tổng bí thư; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017…

Phần thứ ba: Hướng dẫn các hoạt động Đoàn 2013.

Phần thứ tư: Những kỹ năng cần thiết đối với cán bộ Đoàn(Kỹ năng tổ chức diễn đàn – đối thoại – hội thảo; kỹ năng thuyết trình chuẩn bị cho bài thuyết trình; kỹ năng tổ chức trò chơi thanh thiếu niên; kỹ năng tổ chức hội thi Thanh thiếu niên; kỹ năng đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng lều trại; kỹ năng văn nghệ; kỹ năng tổ chức sinh hoạt; kỹ năng công nghệ thông tin…)

Phần thứ năm: Thể thức trình bày văn bản, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và quy chế, chế độ đối với cán bộ Đoàn 2013: Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Hy vọng cuốn sách không chỉ là một tài liệu hết sức cần thiết, mà còn là một phần hành trang của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Sách dày 500 trang, in khổ 20x28cm, giấy trắng đẹp.Phát hành tháng 4/2013.Giá bìa phát hành là: 330.000 đồng.