BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT VIỆC LÀM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Ngày 16-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật việc làm số 38/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 1-1-2015). Luật việc làm gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật về việc làm điều chỉnh mọi người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

bo-luat-lao-dong-luat-viec-lam-2014

 

Giá bìa : 350,000đ

Đây cũng là lần đầu tiên thông tin thị trường lao động được quy định trong văn bản luật, góp phần phát triển thị trường lao động năng động, cạnh tranh, minh bạch và thống nhất. Về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Luật việc làm vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành nhưng có tiếp thu, sửa đổi quy định về mức hỗ trợ của Nhà nước theo hướng nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp căn cứ tình hình kết dư Quỹ từng thời kỳ. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.
Liên quan đến vấn đề lao động, tiền lương, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới như: TTLT 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06-12-2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ; NĐ 95/2013/NĐ-CP ngày 22-08-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; NĐ 182/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động….
Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có đươc các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách:
“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG 2014”.
Cuốn sách gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Bộ Luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Chính sách tiền lương, phụ cấp trợ cấp mới nhất
Phần thứ ba. Chế độ làm việc đối với cán bộ, công chức, người lao động
Phần thứ tư. Hướng dẫn công tác an toàn lao động vệ sinh sức khỏe lao động
Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Phần thứ sáu. Luật việc làm (Quốc hội khóa 6 kỳ họp XIII thông qua ngày 16-11-2013)
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/1 cuốn

Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 13/6/2014, đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT cũ, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có một số điểm mới, và với những điểm mới này, quyền lợi của người tham gia BHYT đã được quan tâm nhiều hơn. Theo đó, bỏ hẳn đồng chi trả với người nghèo. Đối với người trước đây phải đồng chi trả 20% thì giảm xuống còn 5%. Với thân nhân của người có công thì không phải đồng chi trả hoặc chỉ đồng chi trả 5%.

Nhà xuất bản Lao động Xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

chinh sach che do doi voi lanh dao

Giá bìa : 350,000đ

Luật bảo hiểm y tế đã được quốc hội thông qua

PHẦN I: CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
PHẦN II: CÁCH TÍNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
PHẦN III: CHẾ ĐỘ CÔNG ĐOÀN, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
PHẦN IV: QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG 2014
PHẦN V: XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM
PHẦN VI: CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT

PHẦN VII. CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ PHÉP, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, MẤT VIỆC
PHẦN VIII: CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
PHẦN IX: CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ
PHẦN X: CÁCH TÍNH CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN
PHẦN XI: CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG
Bộ tư liệu với nhiều chính sách chế độ đối với tất cả mọi người lao động công tác, làm việc trên lãnh thổ Việt nam cần biết.

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn