CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

quan ly du an dau tu xay dung

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung cuốn sách bao gồm :

1. Thực hành xây dựng

2. Hệ thống quản lý dự án

3. Lập dự toán chi phí dự án

4. Lập kế hoạch cho dự án

5. Lập danh mục tiến độ dự án

6. Lập kế hoạch chế tạo sản xuất

7. Đẩy nhanh tiến độ dự án

8. Quản lý nguồn nhân lực

9. Quản lý tiến độ thời gian dự án

10. Hệ thống quản lý chi phí dự án

11. Quản lý tài chính dự án

12. Danh mục tiến độ ứng dự án