CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÀNH NGÂN HÀNG 2014 – HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Thông qua các hoạt động của mình, kế toán ngân hàng giúp cho các giao dịch được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời hơn. Những số liệu do kế toán ngân hàng cung cấp là những chỉ tiêu thông tin kinh tế quan trọng giúp cho việc chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như làm căn cứ cho việc hoạch định, thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và chỉ đạo toàn bộ hoạt độïng của nền kinh tế.

che do ke toan nganh ngan hang

Giá bìa : 335,000đ

Thời gian qua, NHNN cũng ban hành các Thông tư 10/2014/TT-NHNN ngày 20-03-2014 của ngân hàng nhà nước Việt Nam Sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng. TT số 09/2014/TT-NHNN NGÀY 18-03-2014 của ngân hàng nhà nước Việt Nam. TT 38/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 Quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại NHNN. TT số 09/2014/TT-NHNN ngày 18-03-2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. TT số 08/2014/TT-NHNN ngày 17-03-2014 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. TT số 07/2014/TT-NHNN ngày 17-3-2014 .Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng việt nam của ổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. TT số 06/2014/TT-NHNN ngày 17-03-2014 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng…

Để cập nhật đầy đủ các quy định, nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ kế toán, tài chính ngân hàng, NXB TÀI CHÍNH cho biên tập và phát hành cuốn sách: “CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÀNH NGÂN HÀNG 2014 – HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung)

Phần thứ hai. Nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Phần thứ ba. Quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phần thứ tư: Quy định mới về lãi suất huy động vốn và cho vay

Sách có độ dày 500 trang. Giá phát hành 335.000đ/1 cuốn.