HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XIII, Luật đất đai đã được thông qua. Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm quản lý đất đai chặt

 

luat dat dai nha o nam 2014

Giá bìa : 335,000đ

chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai. Do đó, để đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật đất đai đồng thời tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại; thời gian qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản thi hành, chính sách mới về đất đai như: Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15-05-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;…

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật và áp dụng đúng những quy định mới nhất của Nhà nước về thi hành Luật đất đai; phương pháp xác định giá đất; thu tiền sử dụng đất; thủ tục thế chấp nhà ở, gia hạn tiền sử dụng đất và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;…Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁ ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có những phần như sau:
Phần thứ nhất. Luật đất đai năm 2014;
Phần thứ hai. Quy trình, thủ tục thu hồi, bồi thường, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm về đất đai;
Phần thứ ba. Quy định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Phần thứ tư. Hướng dẫn hỗ trợ, di dời và gia hạn nộp tiền sử dụng đất, mua nhà ở;
Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về thủ tục thế chấp nhà, quản lý và sử dụng nhà ở;
Phần thứ sáu. thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước và cá nhân về cho thuê, thu hồi, cưỡng chế nhà ở.
Sách dày 432 trang, khổ 20×28
Giá bìa 335.000 đồng/cuốn