HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN & CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Để tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bên cạnh việc đề ra các chính sách chủ trương nhằm ổn định, phát triển kinh tế – xã hội thì công tác tiếp công dân ở các trụ sở cũng rất quan trọng. Bởi lẽ đây là công tác trực tiếp trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, ngày 26/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Khóa III, Quốc hội đã thông qua Luật tiếp công dân Luật số 42/2013/QH13. Trên cơ sở Luật, để hoàn thiện các chính sách, đáp ứng nhu cầu, nguyện

huong dan chi tiet thi hah luat tiep cong dan

Giá bìa : 335,000đ

vọng và các điều kiện đảm bảo tiếp công dân, vừa qua Nhà nước ta cũng đã ban hành một số văn bản quy định chi tiết về công tác này như: Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15-05-2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp;…

Để giúp công dân, cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ sở cập nhật những quy định mới nhất của Nhà nước về công tác tiếp dân; quy trình tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề cư trú, hộ tịch, sở hữu tài sản sản, thừa kế, đất đai…; Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

& CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật tiếp công dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2014);
Phần thứ hai. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hòa giải cơ sở;
Phần thứ ba. Quy định mới nhất về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ tư. Chế độ báo cáo, thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
Phần thứ năm. Tăng cường công tác tiếp công dân, trợ giúp pháp lý trong việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Phần thứ sáu. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ làm công tác tiếp dân các cấp;
Phần thứ bảy. Giải đáp pháp lý các tình huống về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;
Phần thứ tám. Giải đáp các vướng mắc của công dân về cư trú, hộ tịch
Phần thứ chín. Giải đáp các vướng mắc về phân chia tài sản, thừ kế, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, bồi thường thiệt hại dân sự
Phần thứ mười. Giải đáp các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất, quy hoạch, tái định cư.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn