HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ NĂM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ HIỆN NAY.

Phần 2: QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ THANH TRA THUẾ.

huong dan nghiep vu thue

 

Giá bìa  : 350,000đ

 

Phần 3: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

Phần 4: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Phần 5: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Phần 6: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.

Phần 7: XỬ PHẠT VI PHẠM VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ.

————————————————————————————————————-
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 479 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2014.

Giá bán: 350.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ & CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT NĂM 2014

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT VIỆC LÀM – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT CÔNG ĐOÀN.

Phần 2: HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC LÀM & NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ.

 

luat bao hiem y te

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Phần 3: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.

Phần 4: THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG.

Phần 5: QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.

Phần 6: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH.

Phần 7: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, NẶNG NHỌC VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG TRẺ EM.

Phần 8: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG.

Phần 9: CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP MỚI NHẤT.

Phần 10: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015) VÀ CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT KHÁC.

Phần 11: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

————————————————————————————————————-
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2014.

Giá bán: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)