HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO DIỄN VĂN VÀ TUYỂN CHON CÁC MẪU DIỄN VĂN MỚI NHẤT DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO DIỄN VĂN VÀ TUYỂN CHON CÁC MẪU DIỄN VĂN MỚI NHẤT DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

huong dan soan thao van ban

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Nội dung gồm những phần như sau:

Phần 1: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Phần 2: Hướng dẫn soạn thảo diễn văn và những bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc đại hội, hội nghị mới nhất.

Phần 3: Diễn văn, phát biểu chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng mới nhất.

Phần 4: Các mẫu văn bản thường dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Sách dày: 448 trang, khổ 20×28 cm, giá bìa: 335,000 vnđ