KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN – MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ – MẪU HỢP ĐỒNG

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách

ky thuat soan thao van ban

 

Giá bìa : 335,000đ

 

“SỔ TAY NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG – KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN - MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP & CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP 2014”.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Phần thứ hai. Mẫu văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ ba. Mẫu1 văn bản dùng trong trường học

Phần thứ tư. Mẫu văn bản dùng cho Ủy ban nhân dân địa phương

Phần thứ năm. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai, nhà ở – môi trường

Phần thứ bảy. Mẫu văn bản dùng trong tổ chức đoàn thể ở các đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ tám. Mẫu diễn văn, bài phát biểu, thư từ dùng trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng thường dùng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ mười. Các mẫu văn bản giấy tờ  nhân thân, tư pháp, tố tụng

Phần thứ mười một. Các mẫu văn bản về tài chính, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn