LUẬT KHIẾU NẠI – LUẬT TỐ CÁO – QUY TRÌNH THANH TRA TIẾP CÔNG DÂN & GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nước ta ngày càng hoàn thiện đểå tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Vì vậy, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo như: TT 10/2014/TT-BCA ngày 04-3-2014 Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và

luat khieu nai luat to cao

Giá bìa : 335,000đ

quản lý công tác giải quyết tố cáo trong công an nhân dân; TTLT 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14-02-2014 Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; NĐ 220/2013/NĐ-CP ngày 27-12-2013 Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân; TT 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18-12-2013 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25-11-2013…

Để quý cơ quan ban ngành tiện theo dõi và có được các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực nói trên, NXB Lao Động X ã Hội cho biên soạn cuốn sách: “LUẬT KHIẾU NẠI – LUẬT TỐ CÁO – QUY TRÌNH THANH TRA TIẾP CÔNG DÂN & GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2014”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phần thứ hai. Luật khiếu nại & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Luật tố cáo & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Văn bản mới về quy định, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành
Phần thứ năm. Quy trình tiếp công dân (có hiệu lực từ 1-7-2014)
Phần thứ sáu. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ bảy. Các văn bản liên quan