LUẬT VIỆC LÀM – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT CÔNG ĐOÀN ÁP DỤNG NĂM 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, trong đó có chế định tiền lương vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam.

 

luat viec lam, bo luat lao dong, luat cong doan

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm triển khai hiệu quả Bộ Luật và những Luật trên, Chính phủ và các Bộ liên quan đã ban hành những quy định hướng dẫn mới như sau: NĐ số 27/2014/NĐ-CP ngày 07-04-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình; NĐ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm; TT số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8-01-2014 hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; TT số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20-01-2014 hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; TT số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6-3-2014 danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; TT số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12-02-2014 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; QĐ số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13-01-2014 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động; TT số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10-01-2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; QĐ số 01/QĐ-BHXH ngày 3-01-2014 Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; HD số 258/HD-TLĐ ngày 7-3-2014 về đóng đoàn phí công đoàn..

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động; Luật Việc làm; Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt là người lao động quan tâm đến trách nhiệm và quyền lợi của mình… Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách.

“LUẬT VIỆC LÀM – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THI HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NĂM 2014”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Việc làm – Bộ luật Lao động – Luật Công đoàn;

Phần II. Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ;

Phần III. Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động;

Phần IV. Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công;

Phần V. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Phần VI. Quản lý lao động là người giúp việc gia đình;

Phần VII. Điều kiện làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc và những công việc cấm sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em;

Phần VIII. Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động;

Phần IX. Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trợ cấp mới nhất;

Phần X. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định tỷ lệ tổn thương do thương tích, bệnh nghề nghiệp;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội;

Phần XII. Quy chế mới trong hoạt động của công đoàn cơ sở

Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Đây là Luật được dư luận xã hội quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Luật đã bám sát những quan điểm tư tưởng của Hiến pháp 2013, Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó những nội dung mới có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có các điểm mới nổi bật: Thứ nhất, quy định bắt buộc tham gia BHYT. Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, cũng như cơ chế chính sách về giá dịch vụ y tế để thúc đẩy toàn dân tham gia BHYT; Thứ hai, quy định khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi, đến người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất; Thứ ba, mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức

luat bao hiem xa hoi

 

Giá bìa : 350,000đ

 

hưởng bảo hiểm y tế. Việc sửa đổi bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách; Thứ tư, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT. Cùng với việc cải cách thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, đây là quy định hết sức quan trọng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế; Thứ năm, quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT….

Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) NĂM 2014 & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014

Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm

Sách c ó đ ộ d ày 500 trang.G ía ph át h ành 350000đ/ 1 cu ốn