LUẬT XÂY DỰNG 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Luật xây dựng được quốc hội Khóa 13, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6 gồm có 10 Chương, 168 Điều được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xây dựng hiện hành và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý hoạt động xây dựng; khắc phục được những hạn chế, tồn tại của luật hiện hành, từ đó sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

LUAT-XAY-DUNG

Giá bìa : 350,000đ

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về lĩnh vực này Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :
LUẬT XÂY DỰNG
ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở
Quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Xử lý vi phạm hành chính về XD

Sách gồm một số phần chính sau:
PHẦN 1: LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 45/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.
PHẦN II. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG
PHẦN III. BỘ BIỂU MẪU VỀ XÂY DỰNG VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHÀ Ở
PHẦN IV: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHẦN V: LUẬT XÂY DỰNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 18/6/2014
Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho tất mọi người. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm,
Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn chúng tôi giao sách kèm hóa đơn tài chính đến tận địa chỉ đơn vị hoàn toàn miễn phí
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 & QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

huong_dan_xay_dung_du_toan_ngan_sach_nn_0

 

Giá bìa : 335,000đ

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015. Nắm bắt được tầm quan trọng này, ngày 14/06/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu trong Chỉ thị. Bên cạnh đó, để giúp các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, quản lý và sử dụng tài sản công đung muc đích, tiet kiem va co hieu qua, trong thời gian qua, Nha nước ta cung đa ban hanh mot so van ban hướng dan cu the ve cong tac chi tieu nay.

Để giúp các bộ, ngành cập nhật kịp thời và thực hiện đúng những quy định của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; quy định mới về quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: