PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO – LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Đường lối đổi mới do của Đảng ta được khởi xướng và lãnh đạo đã đưa lại sự đổi mới thực sự trên bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam. Trên cơ sở đời sống kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên rõ rệt, đời sống đạo của đông đảo tín đồ, giáo dân, của giới giáo sĩ, tu sĩ cũng được đổi mới chưa từng có. Mặt khác, nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đây vừa là cơ hội tốt cho nước ta hòa nhập với các nước tiên tiến và cũng là thách thức không nhỏ về một số phương diện xã hội. Thực tế đó đã đặt ra cho công tác tôn giáo nhiều vấn đề cần phải quan tâm để sao cho đáp ứng được

phap lenh tin nguong

Giá bìa : 325,000đ

thách thức ngày càng cao của giai đoạn cách mạng mới, nhất là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngày 08-11-2012 Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế cho Nghị Định số 22/2005/NĐ-CP Ngày 01 tháng 03 năm 2005. THÔNG TƯ SỐ 07/2011/TT-BNV NGÀY 01-04-2011 CỦA BỘ NỘI VỤ Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo. CHỈ THỊ SỐ 1940/2008/CT-TTg NGÀY 31-12-2008 CỦA CHÍNH PHỦ Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.. Để thực hiện tốt về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

“PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08-11-2012) LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM ”,

Cuốn cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất. Pháp lệnh và quy định mới nhất về thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

Phần thứ hai. Tra cứu một số các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng

Phần thứ ba. Phong tục tập quán tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc việt nam

Phần thứ tư. Lịch sử các lễ hội tôn giáo việt nam

Phần thứ năm. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của các tôn giáo việt nam

Hy vọng cuốn sách mang đến cho quí vị những thông tin hữu ích trong công tác quản lý nhà nước và hiểu sâu rộng hơn về bản sắc văn hoá trong cộng đồng các dân tộc việt nam. Sách dày 440 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn