QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – BẢO TRÌ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG SỞ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

giay phep xay dung

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng

Phần thứ hai. Bảo trì, quản lý chất lượng công trình công sở, công trình xây dựng, công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Phần thứ ba. Luật xây dựng

Phần thứ tư. Luật quy hoạch đô thị

Phần thứ năm. Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu hạ tầng công trình

Phần thứ sáu. Quy định về định mức khảo sát đầu tư xây dựng, kỹ thuật thi công nghiệm thu công trình ngành Công an – Giao thông vận tải – Thông tin truyền thông

Phần thứ bảy. Các thủ tục hành chính mới, công bố sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Phần thứ tám. Quy trình kiểm toán, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình

Phần thứ chín. Phí, lệ phí và các quy chế tài chính trong xây dựng