QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

dieu kien ap dung cac loai hop dong

Giá bìa : 335,000đ

“QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014”

Nội dung cuốn sách gồm có những phần quan trọng sau
Phần thứ nhất. Quy định mới về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Phần thứ hai. Các mẫu hợp đồng xây dựng, giao nhận thầu
Phần thứ ba. Các mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản
Phần thứ tư. Các mẫu hợp đồng về đất đai