SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – HOA – HÀN- NHẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành 2014

(The laborur code – multiple languages )

bo luat lao dong

 

Giá bìa : 395,000đ

 

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo,

tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

Hướng dẫn áp dụng thang, bảng lương, chế độ lương mới nhất 2014;

Chế độ Bảo hiểm, công đoàn …

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM
PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI
PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH
Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Anh – Hoa – Hàn – Nhật

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần 600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 395.000 đồng/cuốn

 

Trong hệ thống pháp luật lao động của nước ta, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng trong điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế – xã hội sâu rộng, tác động đến toàn bộ xã hội, tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi người lao động.
Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Mặt khác, việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách

“HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Giải đáp chi tiết Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Phần II. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm xã hội;

Phần III. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm thất nghiệp;

huong dan moi nhat ve thuc thi bo luat lao dong

Giá bìa : 325,000đ

Phần IV. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm y tế;

Phần V. Giải đáp chi tiết về công tác quản lý hồ sơ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp;

Phần VI. Giải đáp chi tiết về quy chế quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội;

Phần VII. Giải đáp chi tiết các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – lao động;

Phần VIII. Luật Công đoàn và hướng dẫn mới nhất thực thi Luật Công đoàn;

Phần IX. Hướng dẫn mới nhất về thực thi Bộ luật Lao động.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 460 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.