SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH – VIỆT 2014 MỚI NHẤT

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

(English – Vietnamese)

bo luat lao dong song ngu

Giá bìa : 350,000đ

 

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM
PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI
PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07-4-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM; THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-3-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH NGÀY 13-01-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần 600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

 

Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, để phát triển bền vững, tăng năng suất lao động, vấn đề đặt ra đối với mỗi cơ quan, doanh nghiệp là phải quan tâm và đảm bảo vệ sinh sức khỏe, an toàn cho người lao động. Để thực hiện việc này, ngoài các biện pháp về kỹ thuật và tổ chức, công tác huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng lao động, ý thức chấp hành các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ, VSLĐ cho công nhân, người lao động trong các đơn vị là hết sức cần thiết.

huong dan nghiep vu cong tac huan luyen

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về lĩnh vực vệ sinh sức khỏe lao động như: TT 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; TT 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ; TT 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11-06-2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc… và nhiều Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Lao Động như Quy chuẩn ban hành theo TT 42/2013/TT-BLĐTBXH, 41/2013/TT-BLĐTBXH, 40/2013/TT-BLĐTBXH, 39/2013/TT-BLĐTBXH, 38/2013/TT-BLĐTBXH, 37/2013/TT-BLĐTBXH…. ngày 30-12-2013 Về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực, an toàn lao động đối với công việc hàn hơi, đối với máy vận thăng, đối với giày hoặc ủng cách điện….
Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có đươc các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014”.
Cuốn sách gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn công tác an toàn lao động, vệ sinh sức khỏe lao động
Phần thứ hai. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động năm 2014
Phần thứ ba. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, danh mục công việc khoing sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em
Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy
Phần thứ năm. Chế độ chính sách, hỗ trợ người lao động
Phần thứ sáu. Mẫu văn bản dùng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động