SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013

Tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ ở văn phòng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân Xã, Phường, Trị trấn. Trong đó việc soạn thảo văn bản được các đơn vị quan tâm nhất vì không phải văn bản được soạn thảo ngẫu nhiên mà theo một thể thức và kỹ thuật nhất định. Ngoài ra còn dùng văn bản đó là công cụ giao tiếp chủ yếu giữa các đơn vị hoặc cá nhân nhằm xử lý, trao đổi, tiếp nhận, thông tin.v.v. Do vậy nhằm giúp các đồng chí đang công tác tại Xã, Phường, Trị trấn hiểu rõ hơn về kỹ thuật soạn thảo văn bản trong lĩnh vực mình công tác Nhà Xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

mau soan thao van ban danh cho xa phương thi tran

Giá bìa : 325,000đ

“SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013”

Cuốn sách sẽ hướng dẫn chi tiết về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong tất cả các lĩnh vực của Ủy ban như: Đảng ủy, HĐND và UBND, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Tư pháp.v.v. Kèm theo đó là các mẫu văn bản mang tính chuẩn mực và mẫu các bài diễn văn, phát biểu, báo cáo, đơn, thư dành cho các lĩnh vực kể trên. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho quý đơn vị nhiều thông tin bổ ích.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM CÁC PHẦN SAU:

Phần I: Hướng dẫn thể thức và mẫu soạn thảo văn bản dành cho Đảng ủy.

Phần II: Hướng dẫn thể thức và mẫu soạn thảo văn bản HĐND và UBND. P

hần III: Hướng dẫn thể thức và mẫu soạn thảo văn bản dành cho Công đoàn.

Phần IV: Hướng dẫn thể thức và mẫu soạn thảo văn bản Đoàn Thanh niên.

Phần V: Hướng dẫn thể thức và mẫu soạn thảo văn bản Hội nông dân.

Phần VI: Hướng dẫn thể thức và mẫu soạn thảo văn bản dành cho Phụ nữ.

Phần VII: Tuyển tập mẫu soạn thảo văn bản dành cho Xã, Phường, Thị trấn.

Phần VIII: Tuyển tập những mẫu diễn văn, khai mạc, bế mạc, hội nghị cơ sở.v.v.

Sách in trên khổ 19×27 cm, dày 500 trang. Phát hành tháng 3/2013. Giá bìa phát hành là: 325.000 đồng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!