SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì ngành xây dựng nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Với tầm quan trọng đó, đảm bảo và phát triển của ngành, vừa qua Chính phủ và Bộ Xây Dựng đã ban hành nhiều văn bản mới như: Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính Phủ về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg Ngày 06-09-2012 Của thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy chế tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng,…

so tay xau dung cong trinh

Giá bìa : 325,000đ

Nhằm giúp các nhà thi công công trình và chủ đầu tư cập nhật, bổ sung kiến thức về công tác tổ chức đấu thầu, quản lý chất lượng công trình, các thủ tục hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng. Nhà xuất bản Thời đại xin giới thiệu cuốn sách:
“ SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tra cứu các tình huống về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng. Phần thứ hai Tra cứu một số tình huống về bảo trì, quản lý chất lượng và an toàn lao động trong công trình xây dựng. Phần thứ ba. Tra cứu một số tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Phần thứ tư. Quy định mới nhất về đấu thầu xây dựng, bảo trì và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Phần thứ năm. Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình & hướng dẫn thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý tài chính, quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng. Phần thứ sáu. Trình tự, thủ tục hành chính trong xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng và các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mới nhất

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 450 trang, khổ 20 x 28 cm, giá bìa : 325.000 đồng
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!