THÀNH HAY BẠI – THUẬT DÙNG NGƯỜI TRONG MỌI THỜI ĐẠI

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

thanh hay bai

Giá bìa : 325,000đ

Thành hay Bại -Thuật dùng người trong mọi thời đại

Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:

Phần 1: THUẬT DÙNG NGƯỜI TRONG MỌI THỜI ĐẠI.
A. Thành và bại – Câu chuyện của người xưa.
B. Câu chuyện hôm nay – Hành trang cho những cuộc đời.

Phần 2: NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG.
A. Khám phá các chiêu thức để thành công.
B. Bí quyết thành công của các thương hiệu.
C. Quan điểm thành công của người lãnh đạo.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 426 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.