HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

he thong tieu chuan quoc qia nganh xay dung

Giá bìa : 325,000đ

CÔNG TÁC NỀN MÓNG, ĐÓNG VÀ ÉP CỌC THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 212/2013/QĐ-BXD NGÀY 25-2-2013

CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGHÀNH XÂY DỰNG

VÀ MÃ HIỆU TÊN TIÊU CHUẨN THAY THẾ ÁP DỤNG

Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng

Nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo bạn đọc, những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành ngành xây dựng.

Nhà xuất bản lao động hệ thống chọn lọc những tiêu chuẩn ban hành mới trong lĩnh vực “ tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình, công tác nền móng, đóng và ép cọc thi công và nghiệm thu bao gồm các tiêu chuẩn sau:

– Thiết kế nền nhà và công trình – TCVN 9362: 2012

– Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu: TCVN 9361: 2012

– Khảo sát cho XD – khảo sát kỹ thuật cho nhà cao tầng–TCVN 9363: 2012

– Nhà cao tầng – kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công – TCVN 9364: 2012

– Đóng và ép cọc thi công và nghiệm thu – TCVN 9394: 2012

– Cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu – TCVN 9395: 2012

– Cọc khoan nhồi – xác định tính đồng nhất của bê tông – TCVN 9396:2012

– Cọc – kiểm tra bằng phương pháp động biến dạng nhỏ – TCVN 9397: 2012

– công tác trắc địa trong xây dựng công trình – TCVN 9398: 2012

– Nhà và công trình xây dựng – xác định dịch chuyển ngang bằng phương

pháp trắc địa – TCVN 9399: 2012

– Công tác đất thi công và nghiệm thu – TCVN 4447: 2012

Sách được in bằng giấy trắng, đẹp số trang 504 khổ 20x28cm, in xong và phát hành tháng 3/2013 với giá bìa : 325.000đ. trân trọng giới thiệu quý bạn đọc