TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 212/2013/QĐ-BXD NGÀY 25-2-2013
CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGHÀNH XÂY DỰNG
VÀ MÃ HIỆU TÊN TIÊU CHUẨN THAY THẾ ÁP DỤNG

tieu chuan thiet ke thi cong

Giá bìa : 325,000đ

Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng
Nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo bạn đọc, những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành ngành xây dựng.
Nhà xuất bản lao động hệ thống chọn lọc những tiêu chuẩn ban hành mới trong lĩnh vực “ tiêu chuẩn thiết kế – thi công và nghiệm thu các công trình thủy lợi. Sách bao gồm các tiêu chuẩn quốc gia sau:
– TCVN 4253: 2012 – Nền các công trình thủy công yêu cầu thiết kế
– TCVN 4118: 2012 – Hệ thống tưới tiêu yêu cầu thiết
– TCVN 9137: 2012 – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
– TCVN 9160: 2012 – Yêu cầu thiết kế – dẫn dòng trong xây dựng
– TCVN 9159: 2012 – khớp nối biến dạng – yêu cầu thi công và nghiệm thu
– TCVN 9158: 2012 – Công trình tháo nước – phương pháp tính toán
– TCVN 9157: 2012 – Giếng giảm áp – yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu
– TCVN 9150: 2012 – Cầu máng vỏ máng xi măng lưới thép – yêu cầu thiết kế
Sách được in bằng giấy trắng, đẹp số trang 450 khổ 20x28cm, in xong và phát hành tháng 4/2013 với giá bìa : 325.000đ.