TÌM HIỂU LUẬT ĐIỆN LỰC & HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN MỚI NHẤT

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

Điện năng là một loại hàng hoá đặc thù, là động lực để phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Trong những năm qua hoạt động Điện lực luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư thích đáng. Đồng thời để hoạt động điện lực vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như :Ngày 20/11 tại kỳ họp thứ 4 khóa XIII vừa qua, Quốc hội cũng đã ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực.Luật sửa đổi, bổ sung bao gồm một số nội dung chính như: Bỏ quy định việc lập quy hoạch phát triển điện lực huyện/quận/thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; bổ sung quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; sửa đổi quy định về giá điện và các loại phí; bổ sung một số nội dung về điều tiết hoạt động điện lực…

luat dien luc

Giá bìa : 325,000đ

Thông tư liên tịch 160/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 01-10-2012 Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29-06-2012 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được những tài liệu mới nhất trong lĩnh vực điện. Nhà xuất bản Lao Động cho biên tập & phát hành cuốn sách:
TÌM HIỂU LUẬT ĐIỆN LỰC & HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN MỚI NHẤT
Nội dung cuốn 2 sách bao gồm những nội dung sau:
CUỐN 1: LUẬT ĐIỆN LỰC (sửa đổi năm 2012)
Phần thứ nhất. luật điện lực và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Quy định mới nhất về giá điện
Phần thứ ba. Quy định mới về thị trường điện cạnh tranh
Phần thứ tư. Các quy định về quản lý tài chính trong ngành điện
Phần thứ năm. Quy định mới nhất về cung ứng, vận hành, phân phối nguồn điện
Phần thứ sáu. quy định về an toàn điện
Phần thứ bảy. Quy định về xử phạt vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực điện
CUỐN 2 : HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN MỚI NHẤT
Nội dung :
1.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7997 : 2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT – PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT
-2.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8097-1 : 2010 BỘ CHỐNG SÉT – PHẦN 1: BỘ CHỐNG SÉT CÓ KHE HỞ KIỂU ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
-.3 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8781:2011 MÔ ĐUN LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG – QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN.
-4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7447-4-43 : 2010 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP
-.5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7447-7-710 : HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ.- YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU VỰC ĐẶC BIỆT – KHU VỰC Y TẾ.
6-TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7447-7-715:20111 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP.
7- TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 6627-6:2011. MÁY ĐIỆN QUAY

Bộ sách gồm 2 cuốn dày gần 1000 trang.Gía phát hành 650,000đ/1 bộ /2 cuốn