TỔNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM CHO DOANH NGHIỆP

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

TỔNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM CHO DOANH NGHIỆP

& CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI HIỆN HÀNH

Tài liệu bao gồm nội dung sau:

PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP -PHẦN II. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

PHẦN III. HƯỚNG DẪN MỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

quyet toan thue nam cho doanh nghiep

Giá bìa : 395,000đ

PHẦN V. HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG-Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế-Ưu đãi về thuế suất-Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế-Chuyển lỗ-Điều kiện áp dụng ưu đãi thue-Thu nhập chịu thuế -Thu nhập được miễn thuế-Căn Cứ Và Phương Pháp Tính Thuế-Xác định lỗ và chuyển lỗ-Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế-Phương pháp tính thuếƯu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp- Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng-Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp-Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn-Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp-Điều kiện, trình tự và thủ tục gia hạn nộp thuế- Trường Hợp Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Không Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Điều Chỉnh Sau Khi Đã Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Giảm Trừ Gia Cảnh-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Bản Thân-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc-Xác Định Thu Nhập Tính Thuế Tncn-Thủ Tục Khai Quyết Toán Thuế Tncn-Hồ Sơ Khai Quyết Toán Thuế-Nơi Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Hướng Dẫn Khai Tờ Khai-Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế-Cách tính thuế-Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Sách dày 460 trang, in đẹp, In quý I/2014. Giá bìa 395.000

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường. Vừa qua, để đáp ứng với nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiện nay, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành các Luật thuế; cụ thể là vào ngày 18-06-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để giúp các doanh nghiệp, người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng các chính sách pháp luật về thuế; nội dung cuốn sách được được xây dựng trên cơ sở cập nhật những hướng dẫn thi hành mới nhất về các loại thuế, đồng thời căn cứ vào Luật và Luật sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân đã được ban hành trước đó, Văn phòng Quốc hội đã hệ thống hóa thành những văn bản hợp nhất phù hợp với hiệu lực hiện tại. Với mục tiêu đó, Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014 ”

hd thi hanh luatthu nhap doanh nghiep-120x120

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
Phần thứ hai. Luật thuế giá trị gia tăng – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
Phần thứ ba. Luật thuế thu nhập cá nhân – quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Phần thứ năm. Những lưu ý về chính sách thuế mới 2014 dành cho doanh nghiệp.