TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (BỘ 2 CUỐN)

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Để có thể đảm bảo chất lượng các công trình, dự án xây dựng, việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt việc áp dụng các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu là yêu cầu tất yếu. Nhằm giúp các cơ quan đơn vị thực hiện công tác xây dựng có được tài liệu tổng thể các tiêu chuẩn xây dựng về thi công và nghiệm thu làm tài liệu sử dụng trong xây dựng đạt chất lượng và hiệu quả cao, Nhà xuất bản Lao Động cho biên soạn và phát hành bộ sách: “TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU”.

cac tieu chuan xay dung

Giá bìa : 660,000đ

Bộ sch tiêu chuẩn xây dựng về thi công và nghiệm thu hệ thống các tiêu chuẩn hiện đang áp dụng trong toàn ngành xây dựng và được chia thành 2 tập:

Tập 1: gồm các nội dung sau:

Phần I. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu vật liệu xây dựng

Phần II. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu thiết bị xây dựng

Tập 2: gồm có các nội dung sau:

Phần I. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nhà cao tầng

Phần II. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công đoạn xây dựng

Phần III. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu chất lượng công trình

Sch cĩ độ dy 448 trang.Gía pht hnh 660.000đ/1bo/2 cuốn