TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP & MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

THƯỜNG GẶP & MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

mau hop dong moi nhat su dung trong doanh nghiep

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính:

Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH DÙNG CHO PHÒNG HÀNH CHÍNH, PHÒNG NHÂN SỰ.

Phần 2: NHỮNG BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, NHÀ QUẢN LÝ TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG: HỘI NGHỊ, HỘI HỌP CÔNG NHÂN VIÊN.
Mục 1. Phát biểu nhân dịp khai trương, khởi công.
Mục 2. Phát biểu nhân dịp thành lập Công ty.
Mục 3. Phát biểu tại hội thảo, hội nghị khách hàng.
Mục 4. Phát biểu, thư chúc mừng nhân dịp đầu năm mới.
Mục 5. Phát biểu nhân dịp tất niên, tổng kết.

Phần 3: MẪU SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP.
Mục 1. Các mẫu điều động, bổ nhiệm, vịec làm.
Mục 2. Các mẫu tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp.
Mục 3. Các mẫu đăng ký kinh doanh đầu tư.
Mục 4. Các mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội nghị, hội thảo.

Phần 4: CÁC MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT.
Mục 1. Mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Mục 2. Mẫu hợp đồng về đất đai.
Mục 3. Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu trong xây dựng cơ bản.
Mục 4. Mẫu hợp đồng về mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý, hợp đồng môi giới, phân phối hàng hóa.
Mục 5. Mẫu hợp đồng về vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.
Mục 6. Mẫu hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu.
Mục 7. Mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu.
Mục 8. Mẫu hợp đồng về hợp tác, liên doanh.
Mục 9. Mẫu hợp đồng về dịch vụ.
Mục 10. Mẫu hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác phẩm, bảo mật thông tin, cam kết không cạnh tranh, sử dụng phát minh.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 487 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.