TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

>>> sach bieu thue xuat nhap khau 2016 moi nhat
>>>xà phòng bột rửa bát alio nhập khẩu
>>>dung dịch muối rửa bát finish spezial

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM

tuyen chon tieu chuan viet nam

Giá bìa : 3,135,000đ

TẬP 1. (NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU, SỐ LIỆU, KÍCH THƯỚC DÙNG TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG, THÔNG TIN)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:478NĂM XUẤT BẢN:2007

GIÁ:250,000 VNĐ

TẬP 2 (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: QUY HOẠCH, KHẢO SÁT, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:394

NĂM XUẤT BẢN:2005GIÁ:250,000 VNĐ

TẬP 3 (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: KẾT CẤU XÂY DỰNG)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:476NĂM XUẤT BẢN:2008

GIÁ:250,000 VNĐ

TẬP 4 (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:358

NĂM XUẤT BẢN:2009

GIÁ:250,000 VNĐ

TẬP 5 (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG, THUỶ LỢI, KHO TÀNG, TRẠM ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:706NĂM XUẤT BẢN:2008

GIÁ:350,000 VNĐ

TẬP 6 (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: HỆ THỐNG KỸ THUẬT CHO NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:728

NĂM XUẤT BẢN:2007

GIÁ:280,000 VN

TẬP 7 (QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU)

TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:966

NĂM XUẤT BẢN:2005

GIÁ:465,000 VN

TẬP 8 (VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN PHẨM CƠ KHÍ XÂY DỰNG)TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:422

NĂM XUẤT BẢN:2005

GIÁ:250,000 VNĐ

TẬP 9 (BẢO VỆ CÔNG TRÌNH, AN TOÀN, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG)TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:560

NĂM XUẤT BẢN:2005

GIÁ:290,000 VN

TẬP 10 (PHƯƠNG PHÁP THỬ)TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:424

NĂM XUẤT BẢN:2006

GIÁ:250,000 VN

TẬP 11 (PHƯƠNG PHÁP THỬ)TÁC GIẢ:Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH:20,5 x 29,7 cm

SỐ TRANG:542

NĂM XUẤT BẢN:2009

GIÁ:250,000 VNĐ